09.00

Ontvangst en gelegenheid de informatiemarkt te bezoeken

09.30

Opening door dagvoorzitter

09.35

Update vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

Letteke Boot (VWS)

Wat zijn belangrijke topics waar het ministerie van VWS het komende jaar de accenten op legt? Wat komt er op ons af op het gebied van preventie en gezonde voeding? Tijdens deze update bespreekt Letteke Boot, senior beleidsadviseur Voeding bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de laatste stand van zaken op het gebied van onder andere de preventieaanpak en de nieuwe Nationale Aanpak Productverbetering. 

10.10

Zo houdt de NVWA de komende tijd toezicht op voedselfraude  

Karen Gussow (afdelingshoofd opsporingsontwikkeling en inlichtingen bij de NVWA)   

Toezichthouders in de voedselindustrie ontdekten zelden voedselfraude met routine-inspecties, omdat deze daar niet op zijn gericht. Karen Gussow deed onderzoek naar het ontdekken van fraudezaken in de voedselindustrie en neemt deze inzichten mee in het toezichtbeleid van de NVWA. Hoe ziet dat beleid er nu uit? Over wat voor soort fraude maakt de NVWA zich zorgen? Hoe zorg je dat je niet verantwoordelijk wordt gehouden voor fraude binnen een voedingsmiddelenbedrijf? En wat kunnen we de komende tijd verwachten van de NVWA op het gebied van de aanpak van fraude? 

10.50

Pauze en gelegenheid de informatiemarkt te bezoeken

11.15

Breakouts

12.15

Lunchpauze en gelegenheid de informatiemarkt te bezoeken

12.45

Rondetafelgesprekken

De rondetafelgesprekken zijn een unieke mogelijkheid om in klein gezelschap over een thema naar keuze te spreken met branchegenoten en experts!

13.15

Breakouts

14.30

Breakouts

15.30

Pauze

16.00

Misleiding, misleiding, misleiding...

Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak)

Een van de rode draden in de voedingsindustrie is misleiding. Waar gaat verleiden over in misleiden? Had Corona impact op misleiding? En dat grijze gebied; wanneer kleurt het rood, en wanneer groen? Ebba Hoogenraad gaat op zoek naar tendensen en tips. 

16.30

Recap Food Law Event

16.45

Netwerkborrel en gelegenheid de informatiemarkt te bezoeken