09.00

Ontvangst en gelegenheid de informatiemarkt te bezoeken

09.30

Opening door dagvoorzitter Sarah Arayess

09.40

Hoe zit het momenteel met de Farm to Fork strategie? 

Door: Isabelle Rollier, Europese Commissie DG Sante

Er wordt al langere tijd gesproken over de Farm to Fork strategie en de exacte invulling hiervan. Wat is de huidige stand van zaken van deze nieuwe strategie? Wat kunnen we de komende tijd verwachten op gebied van Farm to Fork? Isabelle Rollier, policy officer in het Farm to Fork team bij de Europese Commissie, DG Health and Food Safety, geeft een duidelijk overzicht van de laatste stand van zaken rondom Farm to Fork.  

10.10

Wat is de definitie van ‘plantaardig’? 

Door: Paul Whitehouse, Upfield/ISO

Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest rondom de definitie en benaming van plantaardige voedingsmiddelen. Ook momenteel is er nog regelmatig onduidelijkheid over de wel en niet geldende wetgeving en de definitie van ‘plantaardig’. ISO is daarom momenteel bezig met het opstellen van een norm omtrent plantaardige voedingsmiddelen. Hoe komt deze norm eruit te zien? Wat komt hier inhoudelijk in te staan? Hoe komt de definitie van ‘plantaardig’ eruit te zien? En hoe pas je deze norm praktisch toe? Paul Whitehouse, scientific affairs director bij Upfield en convenor ISO TC34/WG26 Plant Based Foods, geeft een update van de huidige stand van zaken. 

10.45

Pauze en gelegenheid de informatiemarkt te bezoeken

11.00

Breakouts ronde 1

12.00

Lunchpauze en gelegenheid de informatiemarkt te bezoeken

13.00

Breakouts ronde 2

14.15

Breakouts ronde 3

15.15

Pauze

15.45

Het niemandsland tussen ‘wettelijke misleiding’ en ‘gevoelsmisleiding’ 

Door: Frank Lindner, Foodwatch

Na een dag vol levensmiddelenwetgeving tijd voor een korte reflectie. Want je product kan helemaal voldoen aan de wet, maar de consument toch met gefronste wenkbrauwen achterlaten. Waar ligt de grens tussen ‘verleiden’ en ‘misleiden’? En hoe ga je om met het niemandsland hiertussen? De zaal wordt even geprikkeld door Frank Lindner, campagneleider bij Foodwatch. Aan de hand van door consumenten gestuurde voorbeelden, duidt Lindner de verschillen tussen ‘wettelijke misleiding’ en ‘gevoelsmisleiding’. Lindner heeft tips en gaat graag met producenten in gesprek, dus vragen staat vrij. 

16.15

Netwerkborrel en gelegenheid de informatiemarkt te bezoeken