.

18 juni 2020

09:00 - 09:30

Ontvangst

09:30 - 09:35

Opening door dagvoorzitter
Willem Paul de Mooij, hoofdredacteur VMT 

09:35 - 10:10

Actuele highlights in levensmiddelenwetgeving
Inge Stoelhorst, beleidscoördinator bij het ministerie van VWS
Wat zijn de belangrijkste topics op dit moment op het gebied van etikettering en voedselveiligheid? Waar legt het ministerie van VWS het komende jaar de accenten op? Wat komt er vanuit Brussel op ons af? Waar kunnen bedrijven zich op voorbereiden? Tijdens deze Q&A met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) worden de belangrijkste ontwikkelingen in wetgeving in vijf highlights besproken. Dit is ook de plek om vragen aan het ministerie te stellen.

10:10 - 10:40

Onderwerp en spreker worden nader bekend gemaakt

10:40 - 10:45

Food Law Challenges
Een 1-minuut durende pitch van verschillende partners welke oplossing zij bieden voor een specifiek wetgevingsvraagstuk waar de voedingsmiddelenindustrie tegenaan loopt. 

10:45 - 11:15

PAUZE
en gelegenheid de informatiemarkt te bezoeken

11:15 - 12:30

 PARALLEL RONDE 1 

BREAKOUTSESSIE 1A
NVWA Handboek etikettering
Het onlangs gepubliceerde Handboek Etikettering van de NVWA dient als leidraad voor deze sessie. Wat zijn de do’s en dont’s voor etikettering van voedingsmiddelen? Een toelichting op veelvoorkomende discussiepunten met voorbeelden uit de praktijk van Marieke Lugt van Lugt Food Law en Ellis van Diermen van Précon. Vragen over het Handboek zullen worden beantwoord door de Joyce de Stoppelaar van de NVWA.
 
BREAKOUTSESSIE 1B
Industrie deinst niet terug voor Novel Foods-aanvraag
Een nieuw voedingsmiddel op de markt brengen gaat niet zomaar. Het kan zijn dat het product classificeert als Novel Food. Veel voedingsmiddelenbedrijven beschouwen autorisatie voor een product niet langer als een no-go voor marktintroductie. Toch heersen er nog veel vragen rondom Novel Foods. Hoe verloopt de procedure nu feitelijk en hoe lang duurt zo’n traject? Welke studies zijn nodig? Karin Verzijden van Axon Advocaten gaat hier samen met een vertegenwoordiger van de industrie op in.  

BREAKOUTSESSIE 1C
Internationale spanningsvelden levensmiddelenwetgeving
Binnen de EU is de levensmiddelenwetgeving niet volledig geharmoniseerd. Bovendien worden de relevante regels niet altijd eenduidig geïnterpreteerd. De industrie krijgt hiermee te maken bij import uit of export naar derde landen. Waar moeten bedrijven rekening mee houden, waar lopen zij vaak tegen aan en welke oplossingen hebben zij hiervoor gevonden? Jasmin Buijs van Axon Advocaten gaat in op juridisch relevante zaken bij import en export, label compliance en verschillen in wetgeving tussen de EU en China. Een vertegenwoordiger van de industrie zorgt voor praktische aanvulling.

12:30 - 13:30

LUNCHPAUZE
en mogelijkheid de informatiemarkt te bezoeken

13:30 - 14:45

 PARALLEL RONDE 2 

BREAKOUT SESSIE 2A
Misleiding op het etiket? 
Kun je vlaggen of iconische gebouwen die verwijzen naar een bepaald land op je verpakking zetten terwijl je hoofdingrediënt een andere herkomst heeft? En wat zeggen de nieuwe RCC-regels over claims zoals ‘zonder toegevoegd suiker’ en ‘volkoren’? Hoe zit het met ‘bevat-niet-claims' zoals ‘no palm oil’? Ebba Hoogenraad van Hoogenraad & Haak en Eva Knipscheer, senior legal counsel commerce bij Albert Heijn gaan hierop in. Fiona Vening van de Reclame Code Commissie geeft een overzicht van de meest opvallende uitspraken.  

BREAKOUTSESSIE 2B
Update (NVWA-Webdossier) Additieven
Sommigen stellen dat het gebruik van additieven in voedingsmiddelen op gespannen voet zou staan met de clean label trend. De NVWA publiceerde in 2019 het Webdossier Additieven, met als onderdeel daarvan het “Handboek additieven voor levensmiddelenfabrikanten”, met daarin haar standpunten over het gebruik van additieven en E-nummers, plantenextracten et cetera. Een discussie tussen de NVWA en de industrie zou moeten leiden tot een update van dit dossier. Wat wordt er c.q. aangepast? Wat zijn de nieuwe speerpunten van de NVWA op het gebied van additieven en hoe gaat de handhaving eruit zien? En hoe moet dit in Europees verband worden gezien? Wat is eigenlijk de juridische waarde van het Handboek, alsook de SCoPAFF-opinies? Daarnaast zullen ook diverse andere ontwikkelingen op het gebied van additieven aan bod komen. Barbara Mutsaers, advocaat Agri & Food law bij AKD Benelux Lawyers, en Joyce de Stoppelaar van de NVWA lichten dit toe en zorgen ervoor dat u weer up to date bent. 

BREAKOUTSESSIE 2C 
Belemmert wetgeving het verduurzamen van verpakkingen?
Vormt de wetgeving een belemmering voor het gebruiken van duurzame/ recyclebare verpakkingen in de voedingsindustrie? Victor van Ahee en Natasja Brusik van Loyens & Loeff gaan hier met experts uit de industrie op in.

14:45 - 15:15

PAUZE
en mogelijkheid de informatiemarkt te bezoeken

15:15 - 16:30

 PARALLEL RONDE 3 

BREAKOUTSESSIE 3A
Nieuwe ontwikkelingen in allergenen(management)
Er zijn momenteel vele veranderingen op gebied van allergenen (management). Zowel wettelijke als bovenwettelijke eisen zijn in ontwikkeling. Tijdens deze sessie zullen de laatste stand van zaken rondom Codex-eisen, de NVWA-interpretatie, de SimplyOK versie 3.0 en afnemerseisen worden toegelicht. Marjan van Ravenhorst van Allergenen Consultancy geeft samen met een expert uit de industrie inzicht in de veranderingen.

BREAKOUTSESSIE 3B
Wat houden de claims vegetarisch en vegan in? 
Wat houden de claims vega en vegan precies in volgens de levensmiddelenwetgeving? Welke additieven en ingrediënten zijn toegestaan bij het produceren van een vegan product? Sarah Arayess van Say Legal geeft samen met een spreker uit de voedingsmiddelenindustrie duidelijkheid.  

BREAKOUTSESSIE 3C
NVWA Handboek etikettering
(herhaling van Breakoutsessie 1A)

Het onlangs gepubliceerde Handboek Etikettering van de NVWA dient als leidraad voor deze sessie. Wat zijn de do’s en dont’s voor etikettering van voedingsmiddelen? Een toelichting op veelvoorkomende discussiepunten met voorbeelden uit de praktijk van Marieke Lugt van Lugt Food Law en Ellis van Diermen van Précon. Vragen over het Handboek zullen worden beantwoord door de Joyce de Stoppelaar van de NVWA.

16:30 - 17:30

NETWERKBORREL

17:30

EINDE

Coronavirus
Omdat ook wij bij Vakmedianet niet weten hoe de ontwikkelingen rond het Coronavirus de komende weken precies zullen gaan, hebben we besloten dat u zich zorgeloos kunt inschrijven voor het Food Law Event de komende weken en onze annuleringsvoorwaarden daarom versoepeld. Bekijk de voorwaarden hier.